Maria Opiela

Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” cz. I i II
[To protect by bringing up. Methodological Guidebook for ]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Dębica
Rok wydania: 2009
Redaktorzy: s. M. Loyola Opiela, s. M. Małgorzata Kaput, s. M. Edyta Piekarz, s. M. Edmundiana Zymróz, s. M. Marcelina Zoń, s. M. Agnieszka Kornobis