Maria Opiela

Wychowanie integralne dziecka w wieku przedszkolnym według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
[Integral education of a child in preschool age according to the pedagogical conception of Blessed Edmund Bojanowski]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Dębica
Rok wydania: 2010