Maria Opiela

Koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesnej edukacji
[The pedagogical concept of Edmund Bojanowski and the challenges of modern education]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości?
Miejsce: Sieradz