Maria Opiela

Chrystocentryzm w koncepcji wychowania integralnego według bł. E. Bojanowskiego
[Christ-in the conception of integral education according to Blessed E. Bojanowski ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Aktualność idei pedagogicznych bł. Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne
Miejsce: Poznań