Maria Opiela

Bł. Edmund Bojanowski, człowiek świecki żyjący radami ewangelicznymi
[Blessed Edmund Bojanowski, a layman living according to the evangelical counsels]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
Miejsce: Warszawa