Maria Opiela

Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego
[Education by working and to work in a kindergarten in the pedagogical concept of E. Bojanowski ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Między wychowaniem a karierą zawodową
Miejsce: Lublin