Maria Opiela

Wychowanie integralne istotą programów wychowania w katolickich przedszkolach
[Integral education as the main point in educational programmes in Catholic kindergartens]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kreowanie Tożsamości Szkoły Katolickiej. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość
Miejsce: Lublin