Maria Opiela

Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki BDNP
[The traces of pedagogical thinking of Blessed Edmund Bojanowski in Bukovina fulfilled by the Sisters Servants of BDNP]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe
Miejsce: Suceava