Maria Opiela

Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP w Ośrodku Integracyjnym Dębicy w koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego
[The realisation of the integrating idea in the activities of the Sisters Servants BDNP in The Integration Centr in Debica in the light of the Blessed Edmund Bojanowski’s education system]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pedagogika Integracyjna z pomocą Człowiekowi
Miejsce: Biała Podlaska