Maria Opiela

Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
[We should start from children. The plans of integral education according to the pedagogical conception of Blessed Edmund Bojanowski]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Dębica
Rok wydania: 2012