Maria Opiela

Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
[Topicality of the pedagogical conception of Blessed Edmund Bojanowski]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Dębica
Rok wydania: 2011