Maria Opiela

Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych
[The international dimension of the application of Edmund Bojanowski's pedagogical thought as a result of the synergy of interdisciplinary research and development work]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II, Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Uniwersyteckie Centrum Medialne KUL