Maria Opiela

A pessoa e a família diante dos desafios civilizacionais. A pedagogia do desenvolvimento e da educação integral no conceito de proteção de Edmundo Bojanowski
[Person and family in the face of civilization challenges. Pedagogy of integral development and education in the protection concept of Edmund Bojanowski]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Streszczenie: Publikacja w dużej mierze jest bezpośrednim odniesieniem do tekstów Edmunda Bojanowskiego dotyczących analizy dziejów, diagnozy ówczesnej sytuacji rodzimej edukacji w szerokim kontekście czasu, przestrzeni i przemian w obszarze cywilizacji łacińskiej. Zawiera także wiele przytoczonych wyników badań i analiz współczesnej edukacji, stającej wobec wielorakich wyzwań intensywnych przemian cywilizacyjnych. Przedstawione treści i analizy bardzo ważnych i pilnych do podjęcia problemów nie mają charakteru rozstrzygającego, a przede wszystkim diagnozujący i wskazujący propozycję odpowiedzi na formułowaną potrzebę odrodzenia cywilizacji przez edukację. Ważnym aspektem realizacji tej potrzeby jest pedagogia integralnego rozwoju i edukacji, a jej celem jest ochrona osoby i rodziny. Propozycja ta dotyczy jej realizacji w koncepcji ochrony E. Bojanowskiego w odniesieniu do antropologicznych, metafizycznych, aksjologicznych podstaw i założeń. Stanowi ona spójny i trwały zbiór praktyk edukacyjnych, jako aktualnej wciąż propozycji ochrony osoby i rodziny wobec współczesnych wyzwań.
Słowa kluczowe: osoba, dziecko, rodzina, Edmund Bojanowski, integralny rozwój i wychowanie, wartości, edukacja, pedagogia, ochrona, cywilizacja
Dostęp WWW: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3879Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Maria Opiela",
title = "A pessoa e a família diante dos desafios civilizacionais. A pedagogia do desenvolvimento e da educação integral no conceito de proteção de Edmundo Bojanowski",
year = "2022",
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2022). A pessoa e a família diante dos desafios civilizacionais. A pedagogia do desenvolvimento e da educação integral no conceito de proteção de Edmundo Bojanowski. Lublin: