Maria Opiela

II Ogólnopolski Kongres "Wychowanie trwa wiecznie"
[II National Congress "Education lasts forever"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Kolegium Jagiellońskie i Fundacja Życie