Maria Opiela

III Ogólnopolski Kongres Wychowanie trwa wiecznie „Rodzina źródłem dobra”
[III National Congress Education lasts forever "Family as a source of good]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Kolegium Jagiellońskie i Rzecznik Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie