Maria Opiela

Integralne wychowanie człowieka ku pełni dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej
[Integral education of man to full human and Christian maturity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół świętych
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Teologii KUL, Koło Naukowe Teologów KUL