Maria Opiela

Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne
[Pedagogy of Integral Development and Education in the Pedagogical Conception by Blessed Edmund Bojanowski: Theoretical Foundations and Teaching Resources]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Redaktorzy: Maria Loyola Opiela
Dostęp WWW: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2489