Maria Opiela

Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji: analiza procesu w perspektywie międzynarodowej
[Actuality of Edmund Bojanowski's pedagogical thought and its application in early childhood education; analysis in an international perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Biografistyka Pedagogiczna (ISSN: 2543-6112)
Rok wydania: 2021
Tom: 6
Numer czasopisma: 2 (2021)
Strony od-do: 81-105
Streszczenie: Edmund Bojanowski rozwijał swą myśl pedagogiczną w połowie XIX wieku i dokonywał jej praktycznej aplikacji zachowując zasady wynikające z niezmiennej natury człowieka, praw jego rozwoju i wartości najwyższych, dostosowując metody, formy i środki wychowania do specyfiki społeczno-kulturowej danego środowiska. Szczegółowe wskazania zawarł w swej bogatej spuściźnie i dzięki temu są wciąż realizowane w tradycji pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, podejmujących działalność edukacyjną w różnych krajach na świecie. Dokonując twórczej interpretacji myśli pedagogicznej Bojanowskiego, Służebniczki wciąż odczytują ją na nowo w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i wobec aktualnych wyzwań edukacyjnych. Jej ponadczasowy i uniwersalny wymiar stanowi podstawę do jej aplikacji w perspektywie międzynarodowej.
Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, myśl pedagogiczna, Siostry Służebniczki, dzieci, wczesna edukacja
Dostęp WWW: http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/240
DOI: 10.36578/bp.2021.06.50Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji: analiza procesu w perspektywie międzynarodowej",
journal = "Biografistyka Pedagogiczna",
year = "2021",
number = "2 (2021)",
pages = "81-105"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2021). Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji: analiza procesu w perspektywie międzynarodowej. Biografistyka Pedagogiczna, 2 (2021), 81-105.