Maria Opiela

Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna
[Biographical Museum of the Saint John Paul II Memorial House in Kraczkowa and its pastoral and pedagogical role]

Recenzja artykułu naukowego