Maria Opiela

Katecheta jako mądry pedagog
[The catechist as wise educator ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Katecheta rozważny czy romantyk?
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW