Maria Opiela

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
[Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Autor (twórca): Maria Opiela, Małgorzata Kaput, Edyta Piekarz, Agnieszka Kornobis, Zofia Zymróz, Stanisława Chudzik
Dostęp WWW: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1575