Maria Opiela

Znaczenie liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka. Liturgika a pedagogika
[The Importance of Liturgy in the Process of Integral Human Development. Liturgics and Pedagogy]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych
Redaktorzy: Waldemar Pałęcki, Andrzej Megger
Tom: 16
Strony od-do: 11-30
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie znaczenia liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka, których wartość i skuteczność zarówno wyjaśnia jak i warunkuje rozumienie oraz wykorzystanie dorobku liturgiki i pedagogiki. Istnieje zatem potrzeba poznania istoty ich rozwiązań teoretycznych i wskazań praktycznych, by wspomaganie całożyciowego procesu integralnego rozwoju człowieka prowadziło do świętości i osiągnięcia zbawienia. Pedagogika jako dyscyplina zajmująca się człowiekiem podejmuje problem uwarunkowań osobowych i społecznych jego pełnego rozwoju oraz metody jego wspomagania przez integralne wychowanie. Liturgika jako dyscyplina teologiczna, zajmująca się wydobywaniem całego bogactwa treściowego liturgii, w której odkrywa dynamiczną obecność Chrystusa, pozwalającą dostrzec w niej źródło i środowisko życia, pomaga przez widzialne ceremonie, celebrującym je odkrywać Boga żyjącego i działającego coraz wyraźniej w ich życiu i uzdalniającego ich do odpowiedzi miłości na miłość Boga. Od wzajemnego korzystania z dorobku tych dyscyplin w dużej mierze zależy integralny rozwój osoby oraz skuteczność wychowania liturgicznego. Należy zatem dbać o synergię liturgiki i pedagogiki.
Słowa kluczowe: liturgia, liturgika, pedagogika, integralny rozwój, wychowanie liturgiczne