Maria Opiela

Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
[Socio-cultural value of using games and plays in education, intergenerational and intercultural integration according to Edmund Bojanowski's koncept]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 2020
Tom: 63
Numer czasopisma: 1 (249)
Strony od-do: 87-102
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie społeczno-kulturowego waloru aplikacji gier i zabaw na rzecz innowacji w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej. Wykorzystanie koncepcji Edmunda Bojanowskiego oparte na krytycznej edycji jego notatek w odniesieniu do interdyscyplinarnego dorobku nauk społecznych i humanistycznych posłuży opracowaniu teoretycznych podstaw rozwiązań metodycznych. Na tej podstawie przedstawiono gry i zabawy jako element kultury dawnej i współczesnej, ich znaczenie dla integralnego rozwoju i edukacji osoby oraz społeczno-kulturowy walor ich aplikacji w integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej. Ukazano i uzasadniono społeczno-kulturową wartość, potrzebę, zasady i sposoby korzystania z dorobku przeszłości i jego aplikacji we współczesnej praktyce edukacyjnej i kulturalnej.
Słowa kluczowe: zabawa, gra, osoba, społeczność, kultura, edukacja, integracja
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11100
DOI: 10.31743/zn.2020.63.1.05Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
year = "2020",
number = "1 (249)",
pages = "87-102"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2020). Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 1 (249), 87-102.