Maria Opiela

Cykl publikacji: Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku
[A series of publications: Childhood and childhood on Polish soil in the second half of the 19th and early 20th century]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Dr Monika Nawrot-Borowska
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy