Maria Opiela

Znaczenie liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka. Liturgika a pedagogika
[The importance of liturgy in the process of integral human development. Liturgy and pedagogy]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Poszukiwanie prawdy nigdy się nie kończy” (Jan Paweł II, Fides et Ratio) Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych
Miejsce: Siedlce