Maria Opiela

Wychowanie integralne dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego jako podstawa wychowania chrześcijańskiego
[The integral education of the child according to Bl. Edmund Bojanowski as the basis of christian education]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wychowanie personalistyczne w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu