Maria Opiela

Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej
[Anthropology of education - selected aporias in the light of classical philosophy]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Mikołaj Krasnodębski