Maria Opiela

Szkoły Sióstr Bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867-1918
[Schools of the Basilian Sisters in Jaworów during the Galician autonomy of 1867-1918]

Recenzja artykułu naukowego