Maria Opiela

Zespół Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dla opracowania Podstawy programowej katechezy

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP