Maria Opiela

Kultura i Tożsamość
[Culture and Identity]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada ds. społecznych Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum