Maria Opiela

Teresa Kukołowicz (1925–2014) jako nauczyciel akademicki – mistrzyni i wychowawczyni
[Teresa Kukołowicz as an academic teacher - master and educator]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Toruń
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani. Teachers. Meritorious – underrated – remembered
Redaktorzy: Władysława Szulakiewicz
Strony od-do: 97-113
Streszczenie: Artykuł przedstawia niektóre istotne elementy portretu Teresy Kukołowicz (1925-2014) jako nauczyciela akademickiego, która z wielkim zaangażowaniem łączyła realizację tego zadania z pełnieniem także roli wychowawcy, stając się mistrzem. Wychowywała słowem i własnym przykładem, jak prawdziwy mistrz ukazywała drogę, towarzyszyła, wspierała w dążeniu do prawdy i realizacji dobra. Uzyskiwana przez studentów wiedza na temat wszystkich wymiarów życia, rozwoju i wychowania osoby oraz warunków edukacji ujmowanych w sposób integralny wprowadzała ich w wiedzę szczegółową i praktykę. Dokonywało się to w oparciu o jasno i jednoznacznie sformułowane podstawy filozoficzne we wspólnocie akademickiej i służyło także ich osobowej formacji oraz wzajemnej wymianie wartości.
Słowa kluczowe: Teresa Kukołowicz, nauczyciel akademicki, mistrz, wychowawca