Maria Opiela

Wspólnota miejscem rozwoju osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni
[Community is a place for the development of a person. 25 years of the Faith and Light Community in Bochnia]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Bochnia
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II