Maria Opiela

Podmiotowość w opiece realizowana w placówkach katolickich
[Subjectivity in care carried out in Catholic institutions]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Podmiotowość w opiece - między ideą a rzeczywistością
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej Instytutu Pedagogiki KUL