Maria Opiela

Wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną szansą jego integralnego rozwoju i wychowania
[Early education of a child with intellectual disability as an opportunity for its integral development and upbringing]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wspólnota miejscem rozwoju osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni
Miejsce: Bochnia
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II