Maria Opiela

Rola i powołanie współczesnego uczonego
[The role and calling of a contemporary scholar]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm
Miejsce: Katowice
Nazwa jednostki: Zakład Teorii Wychowania Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski