Maria Opiela

W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo
[In the space of anxiety and stress. Family - School - Society]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Dębica
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II