Maria Opiela

Znaczenie wczesnej edukacji w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby - wymiar indywidualny i wspólnotowy
[The importance of early education in the integral development and upbringing of a person - individual and community dimension]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Nieoceniona wartość osoby : 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni = The inestimable value of person : 25 years of the Faith and Light Community in Bochnia
Redaktorzy: Andrzej Jasnos, Maria Loyola Opiela
Strony od-do: 115-130