Maria Opiela

Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej
[The integral development of the person in pedagogics and Catholic pedagogy]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna
Redaktorzy: Maria Loyola Opiela, Katarzyna Braun
Strony od-do: 15-29
Streszczenie: Integralny rozwój osoby ludzkiej w procesie integralnego wychowania, samowychowania i formacji dla osiągnięcia pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej znajduje teoretyczne podstawy i praktyczną realizację w pedagogice katolickiej. Jej tożsamość wyraża się w respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości i wychowaniu w tym duchu osób, zgodnie z nauczaniem Kościoła. Wspomaganie integralnego rozwoju osoby przez wychowanie wymaga interdyscyplinarnego kontekstu teoretycznego, w którym istotną rolę pełni harmonijny związek filozofii, teologii i pedagogiki, stanowiących podstawę dla opartej na antropologicznych i biblijnych podstawach pedagogii.
Słowa kluczowe: osoba, integralny rozwój, integralne wychowanie, pedagogika katolicka, pedagogia



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej",
journal = "",
year = "2017",
pages = "15-29"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2017). Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej. , 15-29.