Maria Opiela

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL
[A member of the Editorial Committee Zeszyty Naukowe KUL]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)