Maria Opiela

Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL Jana Pawła II

Nagroda wewnętrzna