Maria Opiela

Integralne wychowanie człowieka w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
[Integral human upbringing in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)
Rok wydania: 2017
Tom: 9(45)
Numer czasopisma: specjalny
Strony od-do: 39-49
Streszczenie: Koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego wskazuje drogę integralnego rozwoju i wychowania człowieka od najmłodszych lat w perspektywie całego jego życia i szczęścia wiecznego. Postrzega wielką wagę procesu wychowania w pełnym kontekście odniesień do religii, natury oraz historii. Najwyższym celem wychowania jest integralny rozwój człowieka, czyli osiągnięcie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. W koncepcji wychowania Bojanowski przyjął biblijną koncepcję człowieka i wynikającą stąd prawdę o istocie ludzkiego życia, celu i prawach rozwoju, wykorzystał doświadczenie dziejowe ludzkości oraz dorobek w dziedzinie filozofii, literatury i rozwijającej się pedagogiki dobierając wszystko, co wartościowe i co odpowiednie do specyfiki rozwoju człowieka, jego natury i środowiska jego życia.
Słowa kluczowe: osoba, wychowanie integralne, Edmund BojanowskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Integralne wychowanie człowieka w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego",
journal = "Roczniki Pedagogiczne",
year = "2017",
number = "specjalny",
pages = "39-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2017). Integralne wychowanie człowieka w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. Roczniki Pedagogiczne, specjalny, 39-49.