Maria Opiela

Koncepcja ochrony przez wychowanie w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesnej edukacji
[The concept of protection by education in the teaching of Bl. Edmund Bojanowski and the challenges of modern education]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ochronić wychowując. Promocja dzieł i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP