Maria Opiela

Bł. Honorat Koźmiński - pedagog i wychowawca
[Bl. Honorat Kozminski - pedagogue and educator]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Bł. Honorat Koźmiński
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Nazwa jednostki: Bracia Mniejsi Kapucyni, Prowincja Warszawska, Instytut Teologii Moralnej KUL JPII