Maria Opiela

Teresa Kukołowicz (1925-2014) -mistrz i wychowawca
[Teresa Kukołowicz (1925-2014) - master and educator]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: NAUCZYCIELE. ZASŁUŻENI- NIEDOCENIENI- ZAPAMIĘTANI
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Zespół Historii Wychowania przy KNP PAN, Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia Ignatianum w Krakowie