Maria Opiela

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego
[Educational compendium by Edmund Bojanowski. Assumptions and implementation of the research project]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (ISSN: 0860-1232)
Rok wydania: 2017
Tom: 33
Numer czasopisma: 438
Strony od-do: 63-84
Streszczenie: Celem projektu było interdyscyplinarne opracowanie i krytyczna edycja pozostających w rękopisie notatek Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), a na tej podstawie opracowanie Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego. Jego realizacja przez interdyscyplinarny i wielopokoleniowy zespół badawczy pod kierunkiem Rady Naukowej prowadziła w kolejnych etapach do porządkowania zasobu z uwzględnieniem zamiaru autora i w pełnym kontekście źródłowym, co pozwoliło przedstawić wszystkie aspekty powstawania i istotnych elementów tej rodzimej koncepcji. Dotyczy to teoretycznych podstaw tworzonego systemu oraz praktycznego zastosowania wiedzy, dzieł literackich, historycznych, hagiograficznych i innych pamiątek rodzimej kultury w edukacji. Taka forma udostępnienia materiałów archiwalnych, myśli społecznej i pedagogicznej w dziedzinie humanistyki, jako ważnego źródła dla teorii i praktyki współczesnej pedagogiki oraz dla dziejów ochrony i rozwoju kultury narodowej ma na celu prowadzenie dalszych badań w pełnym kontekście źródeł.
Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, edukacja, źródła, projekt, pedagogika, humanistyka, teoria i praktyka pedagogiczna
Dostęp WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/article/view/AUNC_PED.2017.005/12359
DOI: 10.12775/AUNC_PED.2017.005Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika",
year = "2017",
number = "438",
pages = "63-84"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2017). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 438, 63-84.