Maria Opiela

Dyskusja z udziałem prelegentów i animatorów czasu wolnego
[Discussion with lecturers and free time animators]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Nazwa konferencji: Czas rodzinny – dar i zadanie
Miejsce: Dębica