Maria Opiela

Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji
[Timeliness media sources and pedagogical thought of Bl. Edmund Bojanowski for contemporary education]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Grabonóg – Gostyń
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP