Maria Opiela

Wychowanie jako „twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym” w myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II
[Education as "creativity with the most personal subject" in Karol Wojtyla-John Paul II's thought]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): ks. Mariusz Sztaba