Maria Opiela

Przesłanie Prymasa Tysiąclecia kierowane do osób konsekrowanych
[The message of the Primate of the Millennium directed to the consecrated persons]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie