Maria Opiela

Aktualność przekazu zawartego w źródłach i w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji
[Timeliness of communication contained in the sources and the pedagogical thought of Bl. Edmund Bojanowski for contemporary education]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL